Warunki

Ogólne warunki handlowe firmy Deine Pfoten

§1 Obowiązywanie wobec przedsiębiorców i definicje pojęć

(1) Poniższe ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich dostaw pomiędzy nami a konsumentem w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można w pierwszym rzędzie przypisać jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe przepisy dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://deinepfoten.de/.

(2) Jeżeli umowa zostaje zawarta, umowa jest z nią dołączona

Twoje łapy
Wioletta Oziebala
Am Gehegegraben 48
D-21147 Hamburg

(3) Prezentacja towaru w naszym sklepie internetowym nie stanowi z naszej strony prawnie wiążącej oferty umownej, a jedynie niewiążące zaproszenie konsumenta do złożenia zamówienia. Zamawiając żądany towar, Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.
(4) W przypadku otrzymania zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę umowy, pomyślnie przechodząc procedurę zamówienia przewidzianą w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie odbywa się w następujących krokach:

1) Wybór żądanego towaru
2) Potwierdź, klikając przycisk „Zamawiam”.
3) Sprawdzenie informacji w koszyku
4) Naciśnij przycisk „do kasy”.
5) Ponowne sprawdzenie lub poprawienie wprowadzonych danych.
6) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję”.
Konsument przed wiążącym wysłaniem zamówienia może powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane Klienta i skorygować błędy w danych wejściowych poprzez naciśnięcie przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej, której używa i po sprawdzeniu swoich danych. Zamknięcie przeglądarki internetowej spowoduje anulować proces składania zamówienia. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy natychmiast automatycznie wygenerowanym e-mailem („potwierdzenie zamówienia”). W związku z tym akceptujemy Twoją ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy w przypadku zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Dane dotyczące zamówienia i nasze ogólne warunki wyślemy Państwu e-mailem. Z regulaminem można się zapoznać w każdej chwili pod adresem https://deinepfoten.de/policies/terms-of-service. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły Twojego zamówienia nie są już dostępne przez Internet.

§3 Ceny, koszty przesyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek obrotowy i inne składniki ceny. Do tego dochodzą ewentualne koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość zapłaty z góry, polecenia zapłaty, PayPal, karty kredytowej (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu niezwłocznie po zawarciu umowy.

§4 Dostawa

(1) O ile w opisie produktu wyraźnie nie postanowiliśmy inaczej, dostawa nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu zlecenia płatniczego do banku odpowiedzialnego za przelew, a w przypadku pozostałych sposobów płatności od następnego dnia po zawarciu umowy. Jeżeli termin przypada na sobotę, niedzielę lub święto państwowe w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego przedmiotu, nawet w przypadku sprzedaży wysyłkowej, przechodzi na kupującego dopiero w momencie wydania przedmiotu kupującemu.

§5 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu.

************************************************** ** ************************************************** ****

§6 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Klientowi jako konsumentowi:

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych poniżej, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego nie można w przeważającej mierze przypisać ani jej działalności zarobkowej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

Prawo odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować
Twoje łapy
Wioletta Oziebala
Am Gehegegraben 48
D-21147 Hamburg
Wyślij e-mail na adres kontakt@deinepfoten.de

poinformować Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

Towar zindywidualizowany

Zgodnie z § 312 g ust. 2 nr 1 BGB prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.


Konsekwencje odwołania

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), którą należy zwrócić niezwłocznie i w najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszt szacuje się maksymalnie na około 5,99 EUR.

Koniec odwołania

************************************************** ** ************************************************** ****

§7 Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go.)
Na :
Twoje łapy
Wioletta Oziebala
Am Gehegegraben 48
D-21147 Hamburg
Wyślij e-mail na adres kontakt@deinepfoten.de

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)

________________________________________

Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

____

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

____

Data

____
(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

§9 Język umowy

Jako język kontraktowy dostępny będzie wyłącznie język niemiecki.

************************************************** ** ************************************************** ****

§10 Obsługa Klienta

Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny, aby odpowiedzieć na pytania, skargi i zastrzeżenia w dni powszednie od 10:00 do 16:00

Telefon: +49 1578 9372740
Faks: +49 1578 9372740
E-mail: kontakt@deinepfoten.de

dostępny.

************************************************** ** ************************************************** ****

Regulamin na grudzień 2022r

Bezpłatne ogólne warunki handlowe stworzone przez agb.de