Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny.


Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

Twoje łapy

Wioletta Oziebala

Am Gehegegraben 48

D-21147 Hamburg

E-mail: kontakt@deinepfoten.de

poinformować Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

 

Towar zindywidualizowany

Zgodnie z § 312 g ust. 2 nr 1 BGB prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.


Konsekwencje odwołania


Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), do natychmiastowego zwrotu oraz najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.


Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszt szacuje się maksymalnie na około 5,99 EUR.


Koniec odwołania


************************************************** ** ************************************************** ****

  • 7 Formularz anulowania

ŚCIĄGNIJ PDF

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go.)

Na :

Twoje łapy

Wioletta Oziebala

Am Gehegegraben 48

D-21147 Hamburg

Wyślij e-mail na adres kontakt@deinepfoten.de


Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)


________________________________________


Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)


____


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


________________________________________


Adres konsumenta(-ów)________________________________________


Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)


____


Data


____

(*) Niepotrzebne skreślić.